สิ่งที่เงินซื้อไม่ได้

/// สิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ บทความข้อคิดดีๆโดนๆ เงินซื้อทุกอย่างไม่ได้… ///

…สิ่งที่เงินซื้อไม่ได้…
เงินซื้อบ้านได้ แต่ซื้อความอบอุ่นไม่ได้
เงินซื้อเตียงได้ แต่ซื้อการนอนหลับไม่ได้
เงินซื้อยาได้ แต่ซื้อสุขภาพไม่ได้
เงินซื้อหนังสือได้ แต่ซื้อความรู้ไม่ได้

สิ่งที่เงินซื้อไม่ได้
สิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ภาพประกอบจาก อินเทอร์เน็ต

เงินซื้อตำแหน่งได้ แต่ซื้อความนับถือไม่ได้
เงินซื้อ SEX ได้ แต่ซื้อความรักไม่ได้
เงินซื้อกระดาษปากกาได้ แต่ซื้อความเป็นกวีไม่ได้
เงินซื้ออาหารดีดีได้ แต่ซื้อความอยากรับประทานไม่ได้
เงินซื้อความประจบสอพอได้ แต่ซื้อความจริงใจไม่ได้
เงินซื้อการตามใจได้ แต่ซื้อความจงรักภักดีไม่ได้
เงินซื้อเพชรนิลจินดาได้ แต่ซื้อความงามไม่ได้
เงินซื้อความสนุกชั่วครู่ได้ แต่ซื้อความสุขไม่ได้
เงินซื้อเพื่อนร่วมทางได้ แต่ซื้อเพื่อนแท้ไม่ได้
เงินซื้ออำนาจราชศักดิ์ได้ แต่ซื้อปัญญาไม่ได้
เงินซื้ออาวุธยุทธ์ภัณฑ์ได้ แต่ซื้อสันติสุขไม่ได้
เงินซื้อเมียที่สวยได้ แต่ซื้อแม่ที่ดีให้ลูกไม่ได้
ธรรมะดีๆเตือนใจโดย……
ท่านหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม

เมื่อคุณตายไปแล้ว คุณสามารถเอาสมบัติของคุณไปได้ใหม
สิ่งที่จะติดตัวกับเราไปตราบชั่วนานก็คือ….
“ความดี” “ความชั่ว” ที่เราได้ก่อขึ้นมาเท่านั้นเอง!!!

Leave a Reply